Privacy

Privacy

Koud kunstje, Gebakje in een plakje respecteert de privacy van haar website bezoekers. Alle informatie die u verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Koud kunstje, Gebakje in een plakje gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Koud kunstje, Gebakje in een plakje zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Koud kunstje, Gebakje in een plakje te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. 

 Koud kunstje, Gebakje in een plakje maakt gebruik van een programma dat registreert hoe vaak de website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van u als bezoeker zijn.  Koud kunstje, Gebakje in een plakje gebruikt deze informatie voor het verbeteren van de dienstverlening en zo de inhoud en presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door uw browser verstuurd wordt. Koud kunstje, Gebakje in een plakje heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die Koud kunstje, Gebakje in een plakje  ontvangt op haar website. Eventuele aanpassingen van de website kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.