Disclaimer

Disclaimer

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website op alle onderdelen bevat zijn eigendom van Gebakje in een Plakje, of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebakje in een Plakje. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Gebakje in een Plakje met constante zorg en aandacht te goeder trouw samengesteld. Ondanks de voortdurende aandacht kunnen wij niet garanderen dat te allen tijden volledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Gebakje in een Plakje behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Gebakje in een Plakje alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Gebakje in een Plakje niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Gebakje in een Plakje sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website