Disclaimer

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website op alle onderdelen bevat zijn eigendom van Amistad vof. of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amistad vof. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Amistad vof. met constante zorg en aandacht te goeder trouw samengesteld. Ondanks de voortdurende aandacht kunnen wij niet garanderen dat te allen tijden volledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Amistad vof. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Amistad vof. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Amistad vof. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.Amistad vof. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website

Een gebakje in een plakje

Ik ben een Gebakje in een Plakje, een Koud Kunstje. Vanuit een in lagen opgebouwde ambachtelijke cake op basis van roomboter, die is omwikkeld met marsepein, laat ik mij direct vanuit de diepvries graag snijden tot een gebakje in een plakje.

Lees meer ...

Contact

Heeft onze website uw interesse gewekt en wilt u meer informatie over Gebakje in een Plakje, Een Koud Kunstje, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Gebakje in een Plakje
E-mail: info@gebakjeineenplakje.nl
Website: www.gebakjeineenplakje.nl